Uitnodiging inloopbijeenkomst werkzaamheden Ootmaanlanden


De inrichting van Ootmaanlanden en Koningsschut gaat veranderen. De eerste voorbereidende werkzaamheden in Ootmaanlanden zijn inmiddels gestart. Vanaf juni is het Koningsschut aan de beurt. Om uw vragen over deze werkzaamheden te beantwoorden, organiseert Prolander op donderdag 28 maart een inloopbijeenkomst in Uffelte. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

In gesprek over de werkzaamheden

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u vragen stellen aan vertegenwoordigers van Prolander, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Natuurmonumenten, Arcadis en Staatsbosbeheer. Zij vertellen u meer over de werkzaamheden en de planning. Ook kunt u kennismaken met de aannemer.

Waarom herinrichten?

Om klimaatverandering in de toekomst de baas te zijn, zorgen we ervoor dat we in Ootmaanlanden en Koningsschut water kunnen bergen. Hierdoor houdt Meppel droge voeten in natte tijden en blijft er tegelijkertijd genoeg water in het Holtingerveld in droge tijden. Ook denken we aan de natuur: door vistrappen kunnen vissen straks de Oude Vaart weer bereiken en we graven poelen voor de zeldzame kamsalamander. Daarnaast houden we rekening met recreatie en cultuurhistorie, onder andere door de aanleg van nieuwe wandelpaden.

Praktische informatie

Datum: donderdag 28 maart  
Tijd: vanaf 16.00 tot ongeveer 19.00 
Locatie: Wegrestaurant Frederikhaven  
Adres:  Rijksweg 4 Uffelte

Aanmelden voor de inloopbijeenkomst is niet nodig.