Update projectgebied Havelterberg


De voorbereidingen voor de herinrichting van projectgebied Havelterberg zijn in volle gang. Zoals u in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen, wordt er momenteel een detectie-onderzoek uitgevoerd, om oude oorlogsresten te verwijderen. Dit onderzoek ronden we in maart af. Hierna gaan we verder met het voorlopige ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Dit betekent dat het schetsontwerp verder wordt uitgewerkt. Als het voorlopige ontwerp klaar is, organiseren we een werksessie met experts op het gebied van water, natuur en archeologie. Samen met gebiedspartners stemmen we alle verschillende onderwerpen op elkaar af tot een goed inrichtingsplan.

Bijeenkomst in het voorjaar

Dit plan presenteren we naar verwachting in het voorjaar aan de omgeving. We houden u op de hoogte van deze bijeenkomst via de website, deze nieuwsbrief en lokale media.