Spot de klapekster in het Holtingerveld


Houdt u van vogels? Ga dan in de wintermaanden op zoek naar de klapekster in het Holtingerveld. Deze bijzondere vogel broedt sinds het begin van deze eeuw niet meer in Nederland, maar komt wel ieder jaar overwinteren. De dieren houden van ruimte en rust en het Holtingerveld is daarvoor de perfecte plek.

De klapekster is een zangvogel, die leeft als een roofvogel. Hij is ongeveer zo groot als een merel, met een zwart masker en grijze veren. Het is het grotere broertje van de grauwe klauwier, die wel in Nederland broedt.

Slachtende schildwacht

Waarom de klapekster, klapekster heet is niet meer te achterhalen. Het woord werd vroeger ook wel als synoniem voor kletskous gebruikt, maar een prater is de vogel zeker niet. De Latijnse naam, lanius excubitor, heeft wel meer betrekking op de vogel en betekent slachtende schildwacht. De klapekster heeft dan ook een interessante manier van jagen. Ondanks dat het een zangvogel is, eet de klapekster muizen, grote insecten, hagedissen en kleine zangvogels. Als hij geen trek heeft, spietst hij zijn prooi op een scherpe tak, doorn of prikkeldraad, als voorraad voor later.

Eenzame boomtoppen

Als u de vogel wilt zien, kijk dan naar eenzame boomtoppen op een vlakte, zoals op de Havelterberg. Daar zit de klapekster graag uit te kijken naar zijn prooi. Overigens doet hij dat soms ook in de lucht. Net als een torenvalk, bidt de klapekster. Het is bijzonder dat de vogel in het Holtingerveld overwintert. Hij stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving en komt alleen voor in heidegebieden van goede kwaliteit. De klapekster staat dan ook op de rode lijst van bedreigde soorten.