Deelgebieden in Zuidwest-Drenthe

Zuidwest Drenthe is opgedeeld in verschillende deelprojecten. Prolander voert hier in opdracht van de provincie Drenthe werkzaamheden uit. In sommige gebieden zijn we al aan het werk. In andere gebieden zijn we de opgave aan het verkennen, of bereiden we de procedure voor. Projectgebied Oude Willem is zo goed als klaar. Daar hebben we nog één kleine opgave.

Op de plattegrond zijn de projectgebieden rood omlijnd. Ze liggen veelal in Natura 2000 gebied en zijn vaak onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Deze laatste verbindt natuurgebieden in Nederland met elkaar. Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

Deelgebieden

Momenteel is de voorbereiding van de projecten in volle gang voor de volgende gebieden:

In de overige gebieden gaan we in de toekomst aan de slag. Hierover informeren we u tijdig.

  • Buffer Noord (5)
  • Uffelter Binnenveld (7)
  • Rheebruggen, Armweide, Klompenmakersweide (8)
  • Ruiner Aa (10)