Deelgebied Leggelderveld


Het Leggelderveld is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland, het netwerk dat natuurgebieden met elkaar verbindt. Landelijk is afgesproken om deze gebieden te versterken. Dit is niet alleen goed voor de natuur, maar zo zorgen we er ook voor dat Nederland klimaatbestendig wordt.

Om de natuur in het Leggelderveld te verbeteren gaan we de grondwaterstand verhogen. Door sloten te dempen krijgt regenwater de tijd om in de bodem te trekken. Tijdens natte perioden is er op deze manier stroomafwaarts minder wateroverlast en tijdens droge perioden blijft er genoeg water in het gebied.

Proces

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar ecologie en hydrologie. Met de uitkomsten van deze onderzoeken maken we een concept inrichtingsplan. Dit delen we tijdens een inloopbijeenkomst, waarna er mogelijk nog aanpassingen volgen. Zodra het plan definitief is starten we met de procedures en vragen we vergunningen aan, waarna er een aannemer wordt gezocht om de werkzaamheden uit te voeren. Gedurende dit proces houden we de omgeving op de hoogte via deze website en lokale media.

Planning

In het eerste half jaar van 2023 werken we aan het concept inrichtingsplan en het aanvragen van de vergunningen. In 2024 starten we met de werkzaamheden.

Het Blauwe Meer

In het Leggelderveld ligt het Blauwe Meer. Voor een deel is het meer een recreatieve zwemplas. Buiten het zwemstrand is het meer onderdeel van het natuurgebied en zijn alleen de paden toegankelijk. Natuurmonumenten beheert het Blauwe Meer en zorgt ervoor dat het nog fijner, veiliger en schoner wordt. Lees verder over het Blauwe Meer op de website van Natuurmonumenten.


Begrenzing en ligging Leggelderveld

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het Leggelderveld.