Gebiedspartners

Bij de herinrichting van Zuidwest-Drenthe zijn verschillende partijen betrokken. In opdracht van de provincie Drenthe coördineert Prolander de verschillende projecten. Ze werken daarbij samen met: