Beleid


Hier vindt u meer informatie over het beleid dat wij volgen om de natuur te herstellen en versterken.

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Ook in de toekomst willen we in een mooi, gezond en leefbaar land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en schoon en voldoende water. Met het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) zetten we in op het landelijk gebied in Drenthe, met een integrale aanpak voor natuur, water en klimaat.