Middenloop Vledder Aa


Tussen de esdorpen Vledder, Wapse en Doldersum ligt het beekdal Vledder Aa. In opdracht van het Rijk gaan we het stuk tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg op een natuurlijke wijze inrichten.

Het eerste deel is in 2014 al gedaan waarbij de beek is hersteld naar de natuurlijke loop. De komende jaren is het overige deel aan de beurt, waarbij 204 hectare van het nieuwe natuurnetwerk wordt ingericht. Hiermee gaat Prolander in opdracht van de provincie Drenthe en het waterschap Drents Overijsselse Delta aan de slag. Het project ‘Beekdal Vledder Aa’ is onderdeel van het programma Natuurlijk Platteland.

Ontwikkeling natuurlijk en klimaatbestending beeksysteem

Het inrichten van 204 hectare natuur is een opgave vanuit het Rijk. Het plangebied maakt namelijk deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat belangrijke natuurgebieden met elkaar verbindt. Ook moeten in dit project de doelen van Kader Richtlijn Water (KRW) een plek krijgen, zodat de waterkwaliteit van de Vledder Aa verbetert. Van dit specifieke onderdeel is het waterschap opdrachtgever. Daarnaast is het vanwege klimaatverandering belangrijk dat het gebied om kan gaan met hele natte en met hele droge periodes, door water te bergen en vast te houden (beleidskader: Waterbeheer in de 21e eeuw,WB21). Het doel in dit project is om een natuurlijk en klimaatbestendig beeksysteem te ontwikkelen. Een systeem dat goed past in de omgeving, waarin naast natuur, ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen.

Ligging van Vledder Aa

Op de onderstaande kaart is de plattegrond van het projectgebied Vledder Aa weergegeven.

Het projectgebied van het beekdal Vledder Aa ligt ingesloten door de esdorpen Vledder, Doldersum en Wapse. Ten noorden en oosten ligt het Nationale Park het Drents-Friese Woud en Oude Willem en ten noordwesten ligt het buurtschap Boschoord. Het is het deel van Natuurnetwerk Nederland dat nog niet is ingericht tijdens fase 1. In de directe omgeving van het plangebied liggen nog een paar verspreide inrichtingsopgaven van terrein beherende organisaties. In het kader van werk met werk maken wordt gekeken welke werkzaamheden meegenomen kunnen worden binnen dit project.

Planning

We staan aan het begin van het project Beekdal Vledder Aa. In 2020 zijn diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd om het gebied beter te begrijpen, met name onder de grond. Hierdoor kan een inrichting worden gekozen die goed bij het gebied past en schade op de omgeving wordt voorkomen. 2021 en een deel van 2022 staan in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan. Dat doet Prolander samen met projectpartners zoals provincie Drenthe, gemeente Westerveld, waterschap Drents Overijsselse Delta en natuurbeherende organisaties. Het opstellen van het inrichtingsplan is een proces van onderzoeken, schetsen, bespreken, bijsturen en steeds concretere plannen maken. Een puzzel die van grof naar fijn gaat. Ook mensen in de omgeving van het gebied spelen - vanuit hun betrokkenheid - in dit proces een belangrijke rol. Het doel is dat de nieuwe inrichting van het beekdal Vledder Aa in 2024 gereed is.

Meer informatie

Behalve in de nieuwsbrief vindt u ook op deze webpagina alle informatie over Beekdal Vledder Aa. Met direct omwonenden zoeken we regelmatig persoonlijk contact. Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Deirdre Lagas (projectleider bij Prolander) via zuidwestdrenthe@prolander.nl.

Begrenzing en ligging Vledder Aa

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

Storymap

Een digitaal, zeer beeldend verhaal over alle ontwikkelingen rondom de inrichting van de Vledder Aa. Bekijk de vernieuwde storymap.

Vlog Vledder Aa

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de plannen voor de Vledder Aa. Deirdre en Jan nemen u persoonlijk mee in het verhaal. Bekijk hieronder de vlog.

Nieuws

Gebiedsgericht werken aan natuur, water en klimaat

Het Nationaal programma landelijk gebied: gebiedsgericht werken aan natuur, water en klimaat. We werken aan doelen voor stikstof, landbouw, natuur, water en het klimaat. Zo kunnen we ook in de toekomst in een mooi land wonen, werken en voedsel produceren. Via de website van de provincie Drenthe leest u meer over het programma.