Bruggenbouwende BBB-er met een hart voor water


Ze werkte in de food en agricultuur sector van de Rabobank, was bestuurslid voor jonge agrariërs en regiobestuurder bij de Land- en Tuinbouw Organisatie. Het lijkt logisch dat Nicole Koks (35) lid werd van de BoerBurgerBeweging. Maar lijsttrekker worden, dat had ze nooit gedacht. Inmiddels is ze al bijna een jaar bestuurslid bij Waterschap Drents-Overijsselse Delta en valt ze met haar neus in de boter bij de herinrichting van de Vledder Aa. “Ik wil de kloof tussen landbouw, natuur, en stad en platteland dichten. En mensen bewust maken van de kracht van water.”

Koks groeide op in Erica, in Zuidoost Drenthe, en heeft een boerenhart. “Mijn ouders teelden paprika’s en komkommers. Ik vond het fantastisch, wat is er mooier dan producten zien groeien en mensen voeden?” Tegelijkertijd zag ze ook de kwetsbare kant van het boerenbestaan. “Afgelopen winter was een natte winter, maar niet zo nat als 25 jaar geleden. Toen liep het leger door onze straat met zandzakken. Ook het bedrijf van mijn ouders heeft toen veel waterschade geleden. Die overstroming heeft echt impact gehad. Ik dacht: Wacht even, niet alles is maakbaar. Water is zo’n krachtig element, we kunnen van alles bedenken, maar uiteindelijk zijn wij als mensen aan de grillen van de natuur overgeleverd.”

Watercafés

De keuze voor het waterschap was dan ook snel gemaakt. “Ik had ook mee kunnen doen aan de provinciale verkiezingen, maar mijn hart ligt bij water.” Hoewel ze nog maar relatief kort bestuurslid is, heeft ze veel plannen. “Ik onderzoek of ik in de toekomst watercafés kan organiseren waarbij iedereen welkom is om vragen te stellen en we samen in gesprek gaan over de werkzaamheden van het waterschap. Zo leren verschillende mensen elkaar en het waterschap kennen en kunnen we elkaar ook makkelijker aanspreken.”

Koks vindt het verbinden van mensen belangrijk. “Je ziet dat dit een tijd is van polarisatie. Er bestaan zoveel vooroordelen over boeren, maar ook over niet-boeren en stedelingen. Je merkt dat bestuurders heel voorzichtig zijn geworden. En dan bedoel ik vooral provincies en gemeenten, maar ook het waterschap. Iedereen loopt op eieren om maar geen mensen tegen de haren in te strijken. Ondertussen snakken we naar kaders van de overheid, die maar niet komen, waardoor bestuurders ook geen mandaat voelen om beslissingen te nemen. Het wordt tijd om dat te veranderen.  Als ik het ergens niet mee eens ben, zeg ik dat meteen. En dat mag ook. Als alle verschillende partijen maar op een constructieve manier met elkaar in gesprek blijven en uiteindelijk samen oplossingen vinden.”

Mooie combinatie tussen landbouw en natuur

Ook bij de herinrichting van de Vledder Aa zal Koks duidelijk laten weten of ze het ergens mee eens is of niet. “Dit inrichtingsproces liep al voordat ik bestuurslid was, maar volgens mij zijn mensen goed meegenomen in de plannen en zijn er goede gesprekken geweest met omwonenden.” Koks ziet de herinrichting als iets positiefs, een mooie combinatie tussen landbouw en natuur. Ze hoopt dat de Vleddenaren dat ook vinden. “Ik wens dat iedereen kan genieten van de schoonheid en verschillen tussen landbouw en natuur. We hebben beide nodig. Laten we elkaars vooroordelen over boord gooien en samenwerken. Vledder, maar ook Nederland is te klein om dat niet te doen.”