Veelgestelde vragen


Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het Leggelderveld.

Natuur en water

Waarom is het nodig om de grondwaterstand te verhogen?

Het Leggelderveld is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland, het netwerk dat natuurgebieden met elkaar verbindt. Landelijk is afgesproken deze natuurgebieden te versterken. Natuur heeft een hogere grondwaterstand nodig dan landbouwgrond. Het Leggelderveld ligt tussen land met een lagere grondwaterstand. Hierdoor verdroogt ook het Leggelderveld. Door in het gebied sloten te dempen, zorgen we dat regenwater minder snel wegstroomt en de tijd krijgt om opgenomen te worden in de bodem. Hierdoor wordt het gebied klimaatbestendiger. Tijdens natte perioden is er stroomafwaarts minder wateroverlast en tijdens droge perioden blijft er genoeg water in het gebied. Ook draagt een hogere grondwaterstand bij aan het behoud van een kruiden- en bloemrijk grasland.

Wat betekent de verhoging van de grondwaterstand voor mij?

Als u grenzend aan het natuurgebied woont, neemt Prolander rechtstreeks contact met u op voor een persoonlijk gesprek. Daarin bespreken we welke maatregelen genomen moeten worden. Woont u verder weg, dan houden we u via de website op de hoogte.

Proces en planning

Hoe ziet het proces eruit?

We hebben verschillende onderzoeken gedaan naar ecologie en hydrologie (water) Met die uitkomsten beginnen we met het maken van een concept inrichtingsplan. Dat delen we in een inloopbijeenkomst met omwonenden, waarna er mogelijk nog aanpassingen volgen. Zodra het inrichtingsplan definitief is, vragen we vergunningen aan en starten we gemeentelijke procedures Daarna wordt het bestek (een omschrijving van het uit te voeren werk) opgesteld en start de aanbesteding voor een aannemer. Zodra een aannemer is geselecteerd, starten de uitvoeringen van de werkzaamheden. De omgeving wordt hierover geïnformeerd.

Wat is de planning?

Tot januari 2023 zijn we bezig met onderzoeken en planvorming. In het eerste kwartaal van 2023 werken we aan een conceptplan, dat we presenteren aan de omgeving. Mogelijk leiden reacties tot aanpassingen aan het plan. Daarna maken we het plan definitief. In het tweede kwartaal van 2023 vragen we vergunningen aan en starten we procedures op. Dan stellen we in het derde kwartaal van 2023 het bestek op en starten we de aanbesteding. Tot slot kunnen in vierde kwartaal van 2023 mogelijk de werkzaamheden worden opgestart.

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Op 20 februari 2023 organiseren Prolander en Natuurmonumenten een informatiebijeenkomst om u te informeren over de opgave, het proces, de planning en de doelstellingen. Er is dan gelegenheid tot het stellen van vragen. U krijgt hiervoor een uitnodiging via de website en lokale media. Verder informeren wij u via deze website, advertenties in de plaatselijke krant en bewonersbrieven.

Recreatie

Blijft het Leggelderveld vanaf de Koekoeksweg nog toegankelijk voor recreatie?

Ja, het Leggelderveld blijft vanaf de Koekoeksweg toegankelijk voor wandelaars. Ook tijdens de werkzaamheden blijft de Koekoeksweg toegankelijk. Er zal wel werkverkeer aanwezig zijn.

Wat zijn de toegangsregels voor Leggelderveld?

De toegangsregels voor Leggelderveld kunt u terugvinden op de website van Natuurmonumenten.

Er komt een voorde (doorwaardbare plaats) in het pad. Kun je het pad het hele jaar door betreden?

Ja, het is mogelijk om het pad het hele jaar door te betreden. Er worden voorzieningen getroffen zodat wandelaars met droge voeten naar de overkant kunnen.

Het pad komt binnen het begraasde gebied te liggen. Wat heeft dat voor gevolgen?

Wandelaars kunnen tijdens het wandelen grazers tegenkomen. Het is belangrijk dat u afstand houdt. Er staan waarschuwingsborden met informatie. Ook moeten honden aan de lijn.