Vlog: update voortgang project door Deirdre en Jan


Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de plannen voor de Vledder Aa. Deirdre en Jan nemen u persoonlijk mee in het verhaal. Bekijk hieronder de vlog.

Het digitale verhaal van de Vledder Aa is beschreven in deze storymap. Het bodemchemisch onderzoek dat aan bod komt in de vlog is te vinden onder tweede tabblad 'onderzoeken'.

Sloopwerkzaamheden Landweg en Madeweg

De erven aan de Landweg 5 en 5A en de Madeweg 1 en 3 zijn eigendom van de provincie Drenthe, maar vallen buiten het natuurinrichtingsproject Vledder Aa. Toch informeren we hierover, omdat de sloopwerkzaamheden vlakbij het beekdal plaatsvinden.

Afgelopen periode zijn de bijgebouwen aan de Landweg 5 en 5A gesloopt. Deze gebouwen waren in zeer slechte staat en daarom is besloten om de gebouwen voor het broedseizoen weg te halen. Zo zorgen we ervoor dat vogels die op of in gebouwen broeden geen schade of last ondervinden. In oudere gebouwen broeden vaak vogels zoals huismussen en zwaluwen. Voor beschermde soorten zijn, zoals voorgeschreven in de Wet natuurbescherming, nieuwe verblijfplaatsen gerealiseerd. Na het broedseizoen worden ook de bijgebouwen aan Madeweg 1 en 3 gesloopt.