Heideherstel Uffelterveen en Weg achter de Es


Vanaf de fiets- en wandelpaden bij Holtinge is het duidelijk zichtbaar, er wordt gewerkt in het Holtingerveld. De oude heidestruiken, die nog net tussen de bomen overleefden, krijgen hierdoor meer licht en lucht. De bomen maken plaats voor openheid. Dit is niet alleen goed voor de heide, maar ook voor insecten en reptielen die hierdoor meer leefruimte krijgen.

Natuurmonumenten maakt het gebied tussen het Uffelterveen en de Weg achter de Es deze winter op diverse plekken vrij van de bomen. Vroeger was het landschap hier open heide, waar je van de Uffelter Es tot aan Wapserveen kon kijken. Maar door veranderend gebruik groeide de heide dicht met bomen en struiken. Een paar jaar geleden werd het Boervaartje al zichtbaar gemaakt. Dit was een wens van bewoners uit Uffelte en Havelte, waar Natuurmonumenten aan meewerkte. De werkzaamheden die nu plaatsvinden sluiten hier mooi op aan. Het oerlandschap van open heidegebieden met hoogtes en laagtes wordt nu steeds beter zichtbaar in het Ooster- en Westerzand.

Open karakter met bomen

In het gebied blijven bomen en struiken aanwezig. Bijvoorbeeld doordat een bosje met een dassenburcht met rust wordt gelaten of omdat een alleenstaande boom prachtig in het landschap past. Sommige achtergebleven stronken groeien volgend jaar opnieuw uit. We verwachten dat de Schotse Hooglanders in dit gebied naar hartenlust knabbelen aan de twijgen. Zo groeien de bomen minder snel terug en houdt het landschap haar open karakter.

Heideherstel en stikstof

Het project valt binnen de Natura 2000 herstelmaatregelen van de Provincie Drenthe. Daarom is hier geen ontheffing voor nodig. Door de bomen te verwijderen wordt de heide in een betere uitgangssituatie gebracht. Het biedt voedsel en leven aan vlinders, bijen en kevers die verbonden zijn aan dit ecosysteem. Daarmee is de heide nog niet hersteld, want er blijft stikstof neerdalen in Drenthe. Dit zorgt onder andere voor een verzuring van de grond. Plant- en diersoorten hebben het hier moeilijk mee en verdwijnen. Zij kunnen de zuurder wordende grond niet aan. De veranderende chemische samenstelling laat hen wegkwijnen of zelfs sterven. De natuurherstelmaatregelen op de heide hebben pas echt goed effect als er minder stikstof beschikbaar is. Dit vraagt om andere maatregelen.

Uitstel door regen

Tijdens de vele regen in november zijn de werkzaamheden in het Holtingerveld tijdelijk stilgelegd. Zo wordt voorkomen dat de grond wordt kapotgereden door de machines die het werk uitvoeren. Wanneer de omstandigheden in het veld droger worden, worden de nog aanwezige takkenbossen opgehaald. Afhankelijk van het weer wordt het werk deze winter voortgezet. Als het zo nat blijft dan doen we dat pas na de zomer van 2024 weer. Het project loopt door tot en met 2025.