Internationaal bezoek Havelterberg


Eén keer per jaar organiseert Europarc, de organisatie waar Europese natuurparken bij zijn aangesloten, een internationale conferentie op locatie. Dit jaar was Noord-Nederland aan de beurt en ging er ook een excursie naar het Holtingerveld. Ecoloog Hans Dekker van de provincie Drenthe, leidde de Europese bezoekers rond.

Zo’n vijftien natuurbeheerders, wetenschappers en natuurliefhebbers uit alle hoeken van Europa deden mee aan de excursie begin oktober. Dekker nam de deelnemers onder andere mee naar de Havelterberg. “Ze waren vooral geïnteresseerd in hoe wij de natuur herstellen, hoe wij daarover communiceren en hoe we de lokale bevolking betrekken.” De ecoloog sprak over heischraal grasland, stikstof, verdroging en de toekomst van het Holtingerveld.

Prachtige eigen achtertuin

“Deelnemers waren verbaasd hoe snel we resultaten zien van het natuurherstel”, vertelt Dekker. Hij vindt het bijzonder dat de Europese natuurliefhebbers zo onder de indruk waren van de Havelterberg. “Buitenlandse natuur kan zo overweldigend, groot en ruig zijn, dat je soms vergeet hoe bijzonder onze eigen achtertuin is. De internationale bezoekers waren verbaasd over een overstekende hazelworm. Daarna staarden ze met open mond vanaf de Havelterberg over de heide, ze vonden het prachtig.”