Bestuurders stemmen in met schetsontwerp


Vrijdag 9 december 2022 is het schetsontwerp voor een robuust beekdalsysteem aan de bestuurders gepresenteerd. Het ontwerp is positief ontvangen: dat betekent dat we in 2023 de schets gaan uitwerken tot een inrichtingsplan.

We zorgen ervoor dat het beekdalsysteem past bij de huidige afvoer van de Vledder Aa. Dat betekent dat het in droge zomers ook écht droog kan zijn. Dat staat vast bij u in het geheugen gegrift na de zomer van 2022. Maar het kan ook in bepaalde periodes extreem nat zijn, zoals in het voorjaar van 2022. Het beekdal kan met beide situaties goed omgaan. Verder gaan we voor een mooi en afwisselend cultuur- en natuurlandschap, waar u straks ook te voet of met de fiets ommetjes vanuit Vledder en Doldersum kunt maken. En misschien kunt u wel vogels spotten vanuit het vogeluitkijkpunt.

Wat hebben we gedaan?

Vorig jaar hebben bewoners en gebiedspartners actief inbreng geleverd aan de inrichting van het gebied. Hiervoor zijn verschillende schetssessies georganiseerd. Dat heeft een eerste mogelijke inrichting opgeleverd. Afgelopen periode is heel wat aanvullend onderzoek gedaan op het gebied van water, ecologie, archeologie, aardkunde, cultuurhistorie en landschap. Hiermee is de eerste schets uitgebouwd tot een schetsontwerp. Zo zijn de puzzelstukjes in elkaar gevallen. Dat heeft geleid tot een robuust beekdalsysteem en een afwisselend landschap.

Wat komt in het inrichtingsplan?

In het inrichtingsplan gaan we verder in op waar de werkzaamheden precies gaan plaatsvinden, wat aangelegd wordt en hoe dat eruit komt te zien. Dit proces beschrijven we nauwkeurig. Voordat de werkzaamheden plaatsvinden, zijn verschillende vergunningen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de aanlegvergunning en de watervergunning. Waarschijnlijk is er ook aanvullend onderzoek nodig. Tot slot wordt er een aanbestedingsplan gemaakt en wordt er een aannemer gekozen die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Tijdens inrichtingsplanproces blijven we bewoners en gebiedspartners informeren, net zoals in het schetsontwerpproces. Daarvoor ontmoeten we u in 2023 het liefst in het veld. Zodra we updates hebben, hoort u van ons.

Storymap

De storymap is ook weer toe aan een update. Houd deze de komende weken in de gaten