Nieuwste ontwikkelingen herinrichting Vledder Aa


De voorbereidingen voor de herinrichting van de Vledder Aa zijn in volle gang. In 2024 ligt de focus op de inrichting van het noordelijk deel van het plangebied en het realiseren van de natuurvriendelijke oever ten zuiden van de Ten Darperweg. We streven ernaar om in, of vlak na de zomer te starten met de werkzaamheden.

Momenteel zijn de benodigde vergunningen, zoals de omgevingswetvergunning en de waterwetvergunning aangevraagd. Deze komen naar verwachting in het voorjaar ter inzage. Houdt de nieuwsbrief, de website van de gemeente en het waterschap in de gaten voor de precieze datum.

Natuurvriendelijke oever

Tegelijkertijd stemmen we met omwonenden van de Ten Darperweg de inrichting van de natuurvriendelijke oever af. Bent u één van deze omwonenden? Dan bent, of wordt u op korte termijn benaderd voor een gesprek.

Kennismakingsbijeenkomst aannemer

In april start de aanbesteding voor het vinden van een goede aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra er een aannemer is gekozen, organiseren we een kennismakingsbijeenkomst. We houden u op de hoogte van deze bijeenkomst via deze nieuwsbrief, de website en lokale media.