Planning en voortgang februari


In de update van december namen wij u mee in de stappen die nodig zijn voor de eerste integrale schets. En die stappen zijn inmiddels gemaakt, tijd voor een update.

De komende weken combineren we de onderzoeksresultaten van de huidige onderzoeken met het eerste integrale schetsontwerp om te bepalen of we op de goede weg zitten. Na de aanpassingen worden de eerste integrale inrichtingsschets doorgerekend in de hydrologische modellen. Concreet betekent dit dat we nagaan welke effecten in het project- en omgevingsgebied zijn.

Worden natuurpotenties op deze manier verzilverd en kunnen waterdoelstellingen worden behaald? Treedt er op deze manier geen schade op voor de omgeving? Op basis van deze uitkomsten worden aanpassingen gedaan voor een schetsontwerp die zo goed mogelijk aan alle randvoorwaarden voldoet. Dit schetsontwerp presenteren we vóór de zomer aan de bestuurders voor instemming. Natuurlijk wordt het schetsontwerp ook gedeeld met de omgeving. Dit willen we weer graag doen tijdens een ontmoeting in het veld, naar verwachting aan het begin van de zomer.

Vervolgstappen

Daarna wordt het ontwerp in de tweede helft van 2022 verder in detail (op perceelsniveau) uitgewerkt tot een technisch inrichtingsplan. Tijdens het gehele proces houden we nauw contact met grondeigenaren en betrokkenen. Zo kunnen we wensen en mogelijkheden steeds op elkaar afstemmen. Ook wordt de omgeving op tijd op de hoogte gebracht van belangrijke inspraakmomenten.

Foto: Vledder Aa, door Hans Dekker.