Met scholieren het veld in


Bij de inrichting van projecten is het ontzettend leuk en leerzaam om op pad te gaan met de jeugd, onze toekomst. Dat hebben we dan ook gedaan. Jaarlijks worden er scholenopdrachten georganiseerd door IVN Natuureducatie. Samen met leerlingen van atheneum 5 Stellingwerfcollege uit Oosterwolde, IVN en Staatsbosbeheer hebben we begin juni 2022 het beekdal van de Vledder Aa bezocht. Leerlingen hebben voor het vak biologie in groepjes onderzoek gedaan. Er werden bodemmonsters genomen en vegetatieopnames gemaakt in een perceel dat al ingericht is, maar ook in een perceel dat nog ingericht moet worden. Ook is aandacht besteed aan onder andere welke maatschappelijke vraagstukken komen kijken bij integrale gebiedsinrichting.

Integrale gebiedsinrichting

Terug op school werden de onderzoeksresultaten geanalyseerd om na te gaan welk effect inrichting en beheer van de beek(dal) hebben op de bodem en de diversiteit van plantensoorten. Er is nagedacht over hoe recreatie en natuur het best kunnen samengaan, beheer van het plangebied en hoe onwenselijke effecten op de omgeving voorkomen kunnen worden.

Presenteren resultaten

De resultaten zijn half juni op school gepresenteerd. De creatieve benadering van de inrichtingsopgave was verrassend. Natuur als belangrijkste functie van het gebied stond unaniem bovenaan. Ook de beleefbaarheid van het beekdal vonden de leerlingen belangrijk. Er werden mooie ideeën gedeeld voor recreatieve routes waarbij dieren zo min mogelijk gestoord worden in hun natuurlijke habitat.

Staatsbosbeheer was erg benieuwd hoe leerlingen overgehaald kunnen worden om natuurgebieden in te trekken. De leerlingen behoren tot een leeftijdsgroep van jongvolwassenen die natuurgebieden minder vaak opzoekt. Dat is jammer. De natuur heeft een positieve uitwerking op de gezondheid. Social media en het gebruik van aansprekende termen als LAWA (lange afstandswandelingen) zijn goede triggers werd aangegeven.

Een succes

Al met al was het een geslaagd scholenproject. “Voor ons is het leerzaam om te ervaren op welke wijze leerlingen tegen de inrichting aankijken en wat hun beeld is bij de opgave. Dit helpt ons ook in de communicatie naar de omgeving. Wij wensen de leerlingen van het Stellingwerfcollege veel succes met hun biologie-examen aankomend jaar”, zegt Deirdre Lagas, projectleider bij Prolander.