Aan de slag met het inrichtingsplan


In december 2022 hebben we u in dit nieuwsbericht geïnformeerd over de instemming van bestuurders met het schetsontwerp. Tijd voor een update.

Vervolgstap

De komende maanden gaan we aan de slag met de vervolgstap: de vertaling van het schetsontwerp naar een inrichtingsplan. Hierbij gaan we het ontwerp meer in detail en technisch uitwerken. Bij deze verdere uitwerking worden de betreffende grondeigenaren en belanghebbenden nauwkeurig betrokken.

Ontstaan schetsontwerp

Het schetsontwerp is ontstaan uit de eerste integrale schets die vorig jaar met u is gedeeld. Hiervoor zijn op basis van de onderzoeken en rekenmodellen afgelopen jaar een aantal kleinere aanpassingen gedaan. Deze waren nodig om het watersysteem en de natuurdoelen op de juiste plek te leggen zodat aantasting van belangrijke aardkundige -en archeologische waarden wordt voorkomen. Ook mag de omgeving daar natuurlijk geen schade van ondervinden.

Update storymap

Het schetsontwerp kunt u binnenkort vinden in de storymap, deze delen we op de website. Hier is uitgelegd wat er veranderd is ten opzichte van de eerste integrale schets en waarom deze veranderingen nodig zijn.