Updatebericht schetssessies Vledder Aa


Tijd voor een update, want de fiets- en wandeltocht én daaropvolgend twee schetssessies hebben een schat aan informatie opgeleverd. Dit helpt ons verder bij de inrichting van het beekdal van de Vledder Aa. We nemen u graag mee in de laatste stand van zaken.

Eerste schetsontwerp

Met elkaar hebben we tijdens de contactmomenten veel kennis en ideeën uitgewisseld. Op basis van alle informatie is Prolander samen met gebiedspartners en omwonenden aan de slag gegaan gaan met het opstellen van de eerste schetsen. Schetsend is onderzocht hoe verschillende ideeën vorm kunnen krijgen. Al deze schetsen brengt Prolander op het moment samen tot één integraal schetsontwerp. In dit schetsontwerp krijgen de loop van de Vledder Aa, de nattere zone die hierop volgt én de beplantingsstructuren nader vorm. Verder maken we inzichtelijk welke ecologische potenties we waar in het beekdal verwachten en doen we suggesties voor recreatieve voorzieningen. Ongetwijfeld lopen we bij de uitwerking aan tegen tegenstrijdigheden. Dan moeten we keuzes maken wat het beste past. In sommige gevallen werken we dan verschillende mogelijkheden of oplossingsrichtingen uit. Uiteraard leveren we een onderbouwing voor de gemaakte keuzes aan.

Vervolgonderzoek

Terwijl wij bezig zijn om alle ideeën om te vormen tot een eerste ruimtelijk schetsontwerp, wordt door specialisten aanvullend onderzoek uitgezet naar belangrijke vraagstukken die tijdens de schetssessies naar voren kwamen. Denk daarbij aan onderzoek naar de eerste 30 centimeter van de bodem van het beekdal. Zo krijgen we meer inzicht in de voedselrijkdom en potenties voor natuurdoelen. Ook de kans op archeologische waarden kunnen we daarmee hopelijk vaststellen. Daarnaast werken hydrologen ondertussen aan het watersysteem. Daarbij kijken ze ook naar de Vledder Aa zoals die in fase 1 vorm heeft gekregen. Zo ontstaat een wisselwerking tussen onderzoek en ontwerp, waarbij we steeds meer zicht krijgen op de inrichting van het beekdal.

Volg het ontwerpproces in de storymap

Het ontwerpproces kunt u volgen in de storymap(verwijst naar een andere website). Van iedere stap wordt verslag gedaan.