Start werkzaamheden Ootmaanlanden


De eerste voorbereidende werkzaamheden in Ootmaanlanden zijn gestart. Het echte herinrichtingswerk begint half maart. Deelgebied Koningsschut is na de zomervakantie aan de beurt. Het is de bedoeling dat beide gebieden in het najaar zijn heringericht.

Bouwhuis Aannemingsmaatschappij Bouwmij B.V. gaat de werkzaamheden in de twee projectgebieden uit te voeren. Ze beginnen met ecologische voorzorgsmaatregelen. Door het maaien van gras, opruimen van rasters en het verwijderen van struiken, zorgen ze dat er geen vogels, of ringslangen in het gebied nestelen, die last kunnen krijgen van de latere werkzaamheden. Ook wordt er rond het Boervaartje een aantal bomen gekapt.

Nieuwe natuur klimaatverandering de baas

Ootmaanlanden en Koningsschut worden ingericht als natuurgebied. Om klimaatverandering in de toekomst de baas te zijn, kan er in beide gebieden ook water opgeslagen worden. Hierdoor houdt Meppel droge voeten in natte tijden en blijft er tegelijkertijd genoeg water in het Holtingerveld in droge tijden. Kades zorgen ervoor dat het water in de twee gebieden blijft. Daarnaast komen er vistrappen, zodat vissen de Oude Vaart weer kunnen bereiken en worden er poelen gegraven voor de zeldzame kamsalamander.

Geschiedenis beleven in de natuur

Ook aan recreatie en cultuurhistorie is gedacht. Het Uffelter Boervaartje wordt deels teruggebracht. Dit eeuwenoude verveningsvaartje ligt ten noorden van Uffelte en werd in 1787 gegraven om turf en veen te vervoeren. Na 1854 waren de veengebieden rond Uffelte leeg en bleef en raakte het vaartje in verval. Tijdens de herinrichting wordt het deels hersteld. Er zijn al nieuwe wandelroutes aangelegd om de bijzondere historie optimaal te beleven.

Contact met de aannemer

Benieuwd naar de werkzaamheden? De aannemer heeft communicatie hoog in het vaandel. Er komt een WhatsApp groep voor omwonenden en een uitkijkpunt om de werkzaamheden te bekijken. Ook wordt er in de laatste week van maart een bijeenkomst georganiseerd, waar de aannemer zich voorstelt en vragen beantwoordt. Houd de website en lokale media in de gaten voor details en updates.