Stand van zaken Vledder Aa


Het schetsontwerp van de herinrichting van de Vledder Aa is inmiddels klaar. De belangrijkste aardkundige en archeologische waarden zijn onderzocht en verwerkt in het ontwerp. De Vledder Aa blijft door de laagste delen van het gebied lopen, maar is iets verlegd, waardoor aardkundige waarden, zoals veen,worden gespaard.

Inrichtingsplan

In april is het schetsontwerp voorgelegd aan vertegenwoordigers uit het gebied die hebben meegedaan aan de schetssessies. In de storymap kunt u precies lezen hoe we tot dit ontwerp zijn gekomen. Inmiddels wordt het ontwerp uitgewerkt tot een technisch inrichtingsplan. Hiervoor wordt het plangebied helemaal ingemeten zodat de inrichting nauwkeurig ingepast kan worden. Dit doen we samen met een ingenieursbureau en in nauw overleg met de betreffende grondeigenaren en omwonenden.

Inloopbijeenkomst na de zomer

In de zomer en vlak na de zomer worden de betreffende grondeigenaren benaderd. Na de zomer organiseren we ook een inloopbijeenkomst om geïnteresseerden mee te nemen in het uitgewerkte inrichtingsplan en het verdere proces. Het is de bedoeling dat we in september starten met de procedures voor het aanvragen van vergunningen. De inzage-momenten worden natuurlijk met u gecommuniceerd. Het schetsontwerp wordt in het laatste kwartaal van 2023 uitgewerkt naar een bestek. Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden na de zomer van 2024.