Update projectgebied Havelterberg


Eind september is door middel van een aanbesteding adviesbureau Sweco gekozen om samen met Prolander verder te gaan met de herinrichting van projectgebied Havelterberg. Sweco gaat helpen met het uitvoeren van vervolgonderzoeken, het uitwerken van resultaten en het maken van het voorlopig en definitief ontwerp. Dit brengt ons weer een stap verder in het proces.

Nog meer onderzoek?

Er zijn al heel wat onderzoeken gedaan op de Havelterberg. We onderzochten onder andere de loop van het grondwater, de bodem en ecologie. Dit waren bureau-onderzoeken, wat betekent dat het studies zijn op basis van data die al bekend is. Sweco gaat de resultaten van deze onderzoeken in het veld toetsen, om te kijken of de uitkomsten hetzelfde zijn. Daarop baseert Prolander vervolgens het voorlopige ontwerp.

Explosievenonderzoek

Dit voorjaar wordt er in het gebied onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Door middel van detectieonderzoek worden verdachte objecten in de ondergrond in kaart gebracht met scan-apparatuur. De voorbereidingen zoals snoei- en opruimwerkzaamheden starten eind 2023. De uitvoering start in januari of februari 2024.

Planning

Sweco maakt deze maand kennis met alle gebiedspartners. Zij doen ook mee aan het ontwerpproces. Als alle onderzoeken afgerond zijn, maken we het voorlopige ontwerp. Dit zullen we delen via de nieuwsbrief, en in een informatiebijeenkomst. We verwachten dat het voorlopige ontwerp in het tweede kwartaal van 2024 klaar is.