Verplaatsbare wolfwerende rasters in het Holtingerveld


Schapen zijn al eeuwen een belangrijke beheerder van de heide. Naast het openhouden van de heide door het opeten van bomen en struiken, houden ze ook het gras kort en zorgen ze voor verjonging van de heide.

Vroeger waren schapen een belangrijk onderdeel van het boerenbedrijf in het zogenoemde potstal systeem. Ze graasden overdag op de heide en ’s nachts stonden ze in de kooi waar de mest werd verzameld die later diende om de akkers te bemesten. Elke boerenbedrijf had eigen schapen die vanuit diverse bedrijven overdag met de herder naar de heide gingen.

Begrazingsplan

Inmiddels vertrekken de schapen met herders vanuit de schaapskooi in het Holtingerveld. Beheerders, zoals Staatsbosbeheer maken afspraken met de schaapherder. Zij volgen met hun kudde een begrazingsplan, waarin precies staat op welke momenten ze waar mogen grazen.

Tijdelijke rasterkuddes

Daarnaast bestaan er ook zogeheten tijdelijke rasterkuddes. Deze schapen gaan niet mee met de herder, maar worden door middel van verplaatsbare rasters op plekken gebracht waar intensieve begrazing nodig is. Deze rasters zijn duidelijk zichtbaar en vrij hoog. Dit om ongewenst bezoek van de wolf tegen te houden.

Deze rasters kunt u tegenkomen in het Holtingerveld. Ze zijn altijd tijdelijk.