Met 70 deelnemers wandelend door Ootmaanlanden


Op woensdag 22 mei, de dag van de biodiversiteit wandelden we met maar liefst 70 geïnteresseerden door Ootmaanlanden. Op verschillende plekken vertelden deskundigen over de werkzaamheden in het gebied. Ootmaanlanden wordt namelijk ingericht als natuurgebied en klimaatbuffer. In februari 2024 zijn de werkzaamheden gestart.

Wandelexcursie

De deelnemers wandelden in twee groepen door het gebied. Tijdens de wandeling gaven specialisten uitleg over het doel van de herinrichting, de noodwaterbergingsfunctie van het gebied en de uitvoering van het project. De aanwezige specialisten waren medewerkers van Prolander, Arcadis (ingenieursbureau), Eelerwoude (adviesbureau), Waterschap Drents Overijsselse Delta, en Natuurmonumenten.

Dag van de biodiversiteit

De wandeling vond niet voor niets plaats op de dag van de biodiversiteit. De inrichting van Ootmaanlanden draagt bij aan de leefomgeving van dieren en planten in het gebied. Zo worden poelen aangelegd voor de zeldzame kamsalamander. Daarnaast wordt de grond geplagd. Dat betekent dat de bovenste laag van de grond wordt weggegraven, zodat bijzondere en zeldzame kruiden, bloemen en planten kunnen terugkeren in het gebied. De wandelaars kregen toelichting op deze werkzaamheden en konden zien hoe deze worden uitgevoerd in Ootmaanlanden.

Reacties

De deelnemers waren heel enthousiast en nieuwsgierig. Ook zijn er kritische vragen gesteld, onder andere over het uitvoeren van werkzaamheden tijdens het broedseizoen. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om tijdens het broedseizoen door te kunnen werken. Zo zijn er linten in het gebied gezet en maait de aannemer regelmatig de vegetatie op de plekken waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. Daardoor zoeken de vogels een andere en meer aantrekkelijke plek om zich te nestelen. Daarnaast controleert een ecoloog vooraf of er nesten aanwezig zijn op plekken waar werkzaamheden starten. Als er nesten zijn, worden de geplande werkzaamheden uitgesteld.

Daarnaast is gesproken over de bomen die zijn verwijderd ter hoogte van het (op)nieuw gegraven Uffelterboervaartje. Deze bomen zijn verwijderd om voldoende waterafvoer te creëren. Dit was geen gemakkelijke keuze, want de intentie is om zoveel mogelijk groen te sparen.

Herinrichting Ootmaanlanden

Naast het vergroten van de biodiversiteit zorgt de herinrichting van Ootmaanlanden ervoor dat water langer vastgehouden kan worden als dat nodig is. Zo houdt Meppel droge voeten in natte periodes en blijft het Holtingerveld juist natter in droge periodes. Op dit moment werkt de aannemer hard aan de herinrichting van het gebied. Zo wordt er geplagd en worden er voorbereidingen getroffen om een duiker te kunnen plaatsen onder de N371.