Positieve reacties op herinrichtingsplannen Havelterberg


Waar wordt het gebied natter? Kan ik blijven wandelen over alle huidige wandelpaden? En zorgt de herinrichting wel voor de juiste natuurontwikkeling? Ruim vijftig bezoekers waren aanwezig bij de inloopbijeenkomst over de geplande werkzaamheden aan de Havelterberg. De bijeenkomst vond plaats op 5 juni 2024 in dorpshuis De Veldkei in Havelte. Alle vragen en opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking van het definitieve ontwerp voor het plangebied Havelterberg.

Omwonenden en andere geïnteresseerden konden tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen. Vertegenwoordigers van de provincie Drenthe, uitvoeringsorganisatie Prolander en ingenieursadviesbureau Sweco zaten klaar om de herinrichtingsplannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Veel bezoekers reageerden positief op de plannen.

Het hele jaar wandelen

Zo is de begaanbaarheid van wandelpaden in het gebied veel besproken. Momenteel is er een kruising van wandel- en mountainbikepaden, aan de oostkant van de Havelterberg, die in natte periodes niet toegankelijk is. Als oplossing worden twee paden aan beide zijden van het kruispunt aangelegd, zodat wandelaars het hele jaar de gemarkeerde wandelroutes kunnen volgen.

Ontwikkeling van heischrale graslanden

Tijdens de inloopbijeenkomst werd ook gevraagd hoe de herinrichting zorgt voor natuurontwikkeling. Op de Havelterberg groeien bijzondere planten, zoals de liggende vleugeltjesbloem en de knollathyrus. Deze planten groeien in zogenaamde heischrale graslanden. Dit is zeldzame natuur die moet worden versterkt en uitgebreid. Op basis van bodemonderzoek is vastgesteld welke locaties in het projectgebied het meest geschikt zijn voor de ontwikkeling van heischrale graslanden. Op deze locaties zullen maatregelen worden genomen om dit bijzondere natuurtype te ontwikkelen.

Onderzoek naar explosieven

Tot slot waren bezoekers benieuwd naar de uitkomsten van het detectieonderzoek. In mei is het onderzoek afgerond en zijn de potentiële oorlogsexplosieven in kaart gebracht. In afstemming met de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe wordt een plan opgesteld om de explosieven veilig te stellen en op te ruimen.

Lees nu de brochure

Het conceptontwerp voor het plangebied Havelterberg wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarin worden de vragen, opmerkingen en aandachtspunten van alle betrokken partijen en de omwonenden - voor zover mogelijk - meegenomen. Wilt u verder lezen over de plannen voor de Havelterberg? Lees dan de brochure (pdf, 1.5 MB) met uitgebreide informatie over het conceptontwerp.


Foto: knollathyrus op de Havelterberg. Fotograaf: Hans Dekker