Afronding onderzoeken en eind 2022 schets gereed


In de laatste projectupdate vertelden Deirdre en Jan in een vlog over de plannen en onderzoeken in de Vledder Aa. We kunnen ons goed voorstellen dat u denkt dat we veel informatie herhalen. Dat klopt ook. Dit proces staat in teken van onderzoeken, modelleren en afwegingen maken. Dat kost tijd. Maar we hebben een update!

Afronding onderzoeken

De belangrijkste onderzoeken zijn afgerond op het gebied van water, ecologie, archeologie, aardkunde, cultuurhistorie en landschap. Op dit moment zijn we de resultaten aan het analyseren. We gaan na hoe bepaalde functies het beste samen kunnen gaan voor een robuust landschap.

Planning

Naar verwachting is eind 2022 de schets gereed, deze wordt voorgelegd aan het bestuur en waar nodig aangepast. Begin 2023 delen we de schets in de storymap. In 2023 wordt de schets verder uitgewerkt naar een inrichtingsplan en een technisch ontwerp. Na deze fase is het tijd om vergunningen voor de werkzaamheden aan te vragen.

Boom in het water

Foto: Vledder Aa, © Prolander.

Sloop bijgebouwen Doldersum

Op het moment worden de bijgebouwen op de erven aan de Madeweg 1 en 3 in Doldersum gesloopt, vanwege asbest en de slechte staat van de gebouwen. De erven grenzen aan de westzijde van het plangebied.  Hoewel de erven niet bij de inrichting horen, vinden wij het wel belangrijk dat u op de hoogte bent van deze werkzaamheden. De sloop is naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond.