Update storymap


Het ontwerpteam van Prolander heeft een eerste integrale schets van het gebied gemaakt. Deze vindt u in de storymap onder het menu ‘eerste integrale schets’.

Tijden de fietstocht op 25 juni, de wandeltochten op 11 september en de daaropvolgende twee werksessies zijn veel ideeën, wensen en aandachtspunten opgehaald. Dit helpt ons bij de inrichting van het beekdal van de Vledder Aa tussen de kernen Wapse, Vledder en Doldersum. Misschien kan u al een toekomstig beeld vormen van het beekdal na het lezen van het verslag van de tweede schetssessie. Voor anderen kan dat moeilijker zijn. Het is ook niet eenvoudig om een voorstelling te maken van de ruimtelijke impact van alle ideeën in combinatie met de onderzoeksresultaten. Daarom heeft het ontwerpteam van Prolander een eerste integrale schets gemaakt waarin is weergegeven hoe de verschillende thema’s kunnen samenkomen in één ontwerp. Veel ideeën en wensen hebben een plek gekregen in de eerste schets. Er waren ook tegenstrijdige wensen. Sommigen wensen pasten minder goed bij de gebiedsopgaven. We hebben daarom keuzes moeten maken en gezocht naar oplossingen die goed samengaan met de nieuwe robuuste natuur en de wateropgaven. Maar ook passend zijn bij het karakter van het gebied.

De maatregelen en precieze locaties liggen nog niet vast. De grondeigenaren zijn nog niet benaderd over wenselijkheid van de toekomstige inrichting. De haalbaarheid van de verschillende maatregelen is ook nog niet doorgerekend. Deze eerste integrale schets dient dan ook als startpunt voor nadere uitwerkingen. De kans is groot dat de uiteindelijke inrichting er iets anders uit komt te zien. Sommige ideeën zijn misschien niet haalbaar, of bedachte inrichtingsmaatregelen komen op een andere plek terecht omdat ze daar beter passen. Ook kan het zijn dat er ideeën worden toegevoegd die op dit moment nog niet in de schets zijn opgenomen.

Foto: Vledder Aa, Doldersum. Door Hans Dekker.

Aanvullend onderzoek

Op dit moment wordt er door specialisten aanvullend onderzoek gedaan naar belangrijke vraagstukken die tijdens de schetssessies naar voren kwamen. Bijvoorbeeld: onderzoek naar de eerste 30 centimeter van de bodem van het beekdal. Zo krijgen we meer zicht op de voedselrijkdom en op de potenties voor natuurdoelen. Ook krijgen we meer inzicht op archeologische waarden, zodat we hier rekening mee kunnen houden. De onderzoeksresultaten vormen input voor het nader uitwerken van het ontwerp.

Watersysteem

Ondertussen werken hydrologen aan de hydrologische modellen om het ontwerp straks ook door te kunnen rekenen en steeds verder te finetunen. Het ontwerp van fase 1 - gebied ten zuiden van de Wateren/Bosweg - wordt hier ook in meegenomen. Dit is namelijk bepalend voor de mogelijkheden in fase 2 - gebied ten noorden van de Ten Darperweg.