Wandel 20 september 2022 mee door de prachtige Vledder Aa


De meesten van jullie hebben we vorig jaar in het veld ontmoet. Daar kijken we met veel enthousiasme op terug. Samen met u hebben we gebiedskennis uitgewisseld en allerlei ideeën voor de inrichting van het beekdal opgehaald. Dit was een mooie oogst. Samen met de onderzoeksresultaten en specialistische kennis vormde dit input voor de schetssessies. De schetssessies hebben eind vorig jaar een eerste integrale schets opgeleverd. Met deze schets als uitgangspunt zijn stappen gezet en daar nemen we u graag in mee tijdens de wandeling op 20 september 2022. Om 17.00 uur, 17.30 uur en 18.00 uur start een wandeling van circa drie kilometer door het plangebied. Op verschillende punten staan gebiedspartners die vanuit hun expertise graag met u in gesprek gaan.

Waar staan we nu?

In deze vlog uit de laatste nieuwsbrief vertellen wij over de laatste stand van zaken in het project. De planvorming is complex en kost tijd. Daarom kunnen we in deze fase in herhaling vallen als we uitleggen wat we aan het doen zijn. Toch vinden we het belangrijk om uitleg te geven zodat u de plannen voor de Vledder Aa kunt blijven volgen.

In de afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de planvorming voor de Vledder Aa. We zijn onder andere aan het berekenen hoe we het beste invulling kunnen geven aan het watersysteem. Het systeem moet passen bij de huidige hoeveelheid water die door het beekdal stroomt. In de zomer is dit erg weinig. Maar het beeksysteem moet ook kunnen omgaan met extreme situaties die steeds vaker voorkomen. Afgelopen zomer was het bijvoorbeeld erg droog, terwijl het voorjaar juist weer extreem nat was. Tegelijkertijd kijken we per plek welke natuurdoelen het beste passen en of er nog ingrepen nodig zijn. Het is daarvoor belangrijk om te weten wat de bodemsamenstelling is en welke archeologische- en aardkundige waarden we kunnen verwachten. Het bodemchemisch onderzoek is afgerond en het onderzoek naar archeologische- en aardkundige waarden start op korte termijn.

Aanmelden

Wandelt u mee? Laat het ons weten door dit formulier in te vullen. Geef aan of u om 17.00 uur, 17.30 uur of 18.00 uur wilt starten. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 september 2022. Na aanmelding krijgt u meer informatie over het start- en eindpunt. We kijken er naar uit om u te ontmoeten.

Achtergrondinformatie Vledder Aa

Prolander voert in opdracht van de provincie Drenthe rijksbeleid uit. Het beekdal van de Vledder Aa tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg wordt op een natuurlijke wijze ingericht. Het plangebied maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland dat belangrijke natuurgebieden aan elkaar verbindt. Het natuurlijke en klimaatbestendige beekdal sluit goed aan op de omgeving, waarin naast natuur, landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende gebiedspartners waaronder de provincie Drenthe, waterschap Drents Overijsselse Delta, Staatsbosbeheer en gemeente Westerveld.

We hebben in een storymap een digitaal verhaal gemaakt over de Vledder Aa. Hier kunt u de planvorming op de voet volgen. Ook zijn hier de onderzoeksrapporten te downloaden.

Foto: Beekdal Vledder Aa, Doldersum: © Prolander.