Werken aan natuurvriendelijke oever Vledder Aa


In het deel van de Vledder Aa ten zuiden van de Ten Darperweg tot aan de Wapserveense Aa heeft het waterschap de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren voor de Kader Richtlijn Water. De maatregelen bestaan uit het realiseren van een natuurvriendelijke oever en een vispassage bij de stuw op grond van het waterschap.

Voor de natuurvriendelijke oever moet de onderhoudsroute langs de beek worden verbreed en wordt het maaibeheer aangepast.

Informatiebijeenkomst

Maandag 13 november organiseerde Prolander een informatiebijeenkomst voor alle aanwonenden en eigenaren. Binnenkort benadert Prolander hen individueel om het onderhoud af te stemmen.

Wapserveense Aa

Ook voor de Wapserveense Aa, iets zuidelijker wordt een natuurvriendelijke oever gemaakt. In december 2023 kunnen de eigenaren die grenzen aan de Wapserveense Aa hierover informatie verwachten van het waterschap.