Beleef het Boervaartje in drie nieuwe wandelroutes


Eind december worden er drie nieuwe wandelroutes langs het boervaartje geopend. Marijke Zwart, projectleider bij Landschapsbeheer Drenthe coördineerde het proces. “Het is bijzonder om de geschiedenis van het boervaartje weer tot leven te brengen.”

De wandelroutes zijn een wens van meerdere partijen. De gemeente, vrijwilligers, particuliere eigenaren en dorpsgemeenschap Uffelte wilden allemaal iets doen met de geschiedenis van de vaart. “De gemeente heeft Landschapsbeheer Drenthe gevraagd om te onderzoeken wat er mogelijk was en de financiering te regelen”, vertelt Zwart.

Iedereen op één lijn

In 2021 startte de eerste bijeenkomst. “Het was soms best een uitdaging om alle partijen op één lijn te brengen. Iedereen wilde dat de geschiedenis op een mooie manier werd verteld, maar niet iedereen hield bijvoorbeeld van het kappen van bomen, wat wel nodig was. Daarnaast hebben partijen, zoals Prolander en Natuurmonumenten ook hun eigen opgaven om aan te werken.”

Uffelter Boervaart meer dan een greppel

Uiteindelijk kwamen er drie wandelroutes, met zeven panelen die inzoomen op het verleden van het boervaartje. Ook geven de panelen informatie over ecologie, het esdorpenlandschap, het kolonieveen en de hydrologie in het gebied. Daarnaast komen er borden met qr-codes, die verwijzen naar de website leestekens van het landschap. Hier kunnen wandelaars meer lezen over bijvoorbeeld elzensingels en wat deze betekenen voor de omgeving. “Ik vind het heel mooi om het verhaal van de veenarbeiders op deze manier te vertellen. Zonder panelen zou je kunnen denken: ‘wat is dit voor greppel, gooi toch gewoon dicht’, maar als je weet dat de vaart met de hand gegraven is door mensen die hier in de buurt in plaggenhutten woonden, krijgt die greppel ineens betekenis.”


Het herstelde profiel van de vaart