Wateroverlast op kruispunt recreatiepaden


Wateroverlast op het kruispunt van wandel en mountainbikepaden in het Holtingerveld, is al een aantal jaar een probleem. Het is geen verrassing dat afgelopen natte herfst- en wintermaanden wederom voor overstroomde paden hebben gezorgd. Staatsbosbeheer heeft recent bordjes geplaatst met omleidingsroutes. In het nieuwe inrichtingsplan wordt een alternatief voor de routes gezocht.

Om de natuur in het Holtingerveld te verbeteren is het nodig om water langer vast te houden in het gebied. Staatsbosbeheer deed dit een aantal jaar geleden door het dempen van sloten rond het beruchte kruispunt. Hierbij was niet voorzien dat de recreatiepaden in de wintermaanden zo nat zouden worden.

Oplossing voor de overlast

Momenteel wordt er gewerkt aan het inrichtingsplan van de Havelterberg. In dit plan wordt ook een oplossing gezocht voor de recreatieroutes. Naar verwachting wordt er in het voorjaar een bijeenkomst georganiseerd, om het inrichtingsplan te delen met omwonenden en geïnteresseerden.